Άδειες Καταστημάτων

Το γραφείο μας εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών και διαικπεραίωση έκδοσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.

Επικοινωνίστε μαζί μας για να δώσουμε λύση σε οποιαδήποτε απορία σας σχετικάμε την εκδοση άδειας καταστήματος.

 

1. Προέγκριση για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Οδηγίες Έντυπο

 2. Προέγκριση για την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρου, κινηματογράφου, ψυχαγωγικών παιγνιδιών(λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κλπ.)

Οδηγίες   Έντυπο

3. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Οδηγίες   Έντυπο

4. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου διασκέδασης

Οδηγίες   Έντυπο

05 Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρου  & κινηματογράφου.

Οδηγίες   Έντυπο

06 Αρχική άδεια ή Αντικατάσταση ή Νέα Δραστηριότητα για καταστήματα προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

Οδηγίες   Έντυπο

07 Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κλπ.)

Οδηγίες   Έντυπο

08 Άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα

Οδηγίες   Έντυπο

9.Άδεια για Χορήγηση, Αντικατάσταση και Νέα Λειτουργία Παιδότοπου.

Οδηγίες   Έντυπο

10 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου.

Οδηγίες   Έντυπο

11 Άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής - Ανανέωση άδειας.

Οδηγίες   Έντυπο

12 Άδεια εγκατάστασης και χρήσης οίκου ανοχής.

Οδηγίες   Έντυπο

13 Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αυτόματου πωλητή τροφίμων ή ποτών.

Οδηγίες   Έντυπο

14. Άδεια πώλησης τυποποιημένων προϊόντων εντός καταστήματος ψιλικών

Οδηγίες - Έντυπο

15. Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας λόγω Συνταξιοδότησης, Μεταβίβασης κ.λ.π

Οδηγίες - Έντυπο

16. Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας λόγω Νέας Δραστηριότητας

Οδηγίες - Έντυπο

17. Αντικατάσταση άδειας εγκατάστασης  και λειτουργίας  θεάτρου, κινηματογράφου λόγω μεταβίβασης κ.τ.λ

Οδηγίες - Έντυπο

18. Τροποποίηση άδειας ωδείου λόγω Μεταστέγασης

Οδηγίες - Έντυπο

19. Τροποποίηση άδειας ωδείου λόγω Μεταβίβασης

Οδηγίες - Έντυπο

20. Τροποποίηση άδειας ωδείου λόγω Αλλαγής Επωνυμίας

Οδηγίες - Έντυπο

21. Τροποποίηση άδειας ωδείου λόγω Προσθήκης τμημάτων ή σχολών

Οδηγίες - Έντυπο

22. Πράξη Προσδιορισμού Τραπεζοκαθισμάτων

Οδηγίες - Έντυπο

23. Θεώρηση Βιβλίου Αναφορών ( Μη Καπνίζοντες)

Οδηγίες

24Αιτήσεις ( Γενική και για Επανέλεγχο Υγειονομικού)

Έντυπο

25Νομοθεσία - Υγειονομική Διάταξη

Έντυπο

26. Άδεια  ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδος Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και  Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.) - Αναθεώρηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

Οδηγίες - Έντυπο

27.Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών ολοκληρωμένης φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ)

Οδηγίες - Έντυπο

28. Αρχική Έκδοση άδειας λειτουργίας μουσικής

Οδηγίες - Έντυπο

29. Έκδοση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής

Οδηγίες - Έντυπο

30. Αντικατάσταση άδειας λειτουργίας μουσικής

Οδηγίες - Έντυπο

31.Άδεια συμμετοχής στην Κυριακάτικη Αγορά στο Μοναστηράκι

Έντυπο