Ανακαίνιση Βιβλιοπωλείου

Η ανακαίνιση του βιβλιοπωλείου ξεκίνησε στης 20 Ιουλίου και ολοκληρώθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου.

Οι εργασίες οι οποίες έγιναν είναι: Ενίσχυση οικοδομικού σκελετού, κατασκευή παταριού,

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ψευδοροφές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμός, κατασκευή επίπλων.