Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Διακόσμηση Εσωτερικού Χώρου

Επίβλεψη Έργου

Η “SPAZIO” είναι αυστηρά προσανατολισμένη στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη και την χαρακτηρίζει η υψηλή ποιότητα των κατασκευαστικών έργων, η συνεχής αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής τους και ο σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον.

Παρέχουμε υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, οικοδομικές άδειες, άδειες καταστημάτων, στατιστικές μελέτες, αρχιτεκτονικές μελέτες, τοπογραφικά διαγράμματα, ενεργειακά πιστοποιητικά, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων και βεβαιώσεις νομιμότητας.