Στην ανακαίνιση απαιτείται η παρουσία και συνεργασία πολλών ειδικοτήτων, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο Μηχανικός – τεχνικός έργων καλείται αρχικά να αποτυπώσει και να σχεδιάσει τον χώρο. Είναι και αυτός όπου μετέπειτα θα παρουσιάσει στην υπόλοιπη ομάδα, την αρχική ιδέα του έργου. Στατικός μηχανικός, Αρχιτέκτονας και Διακοσμητής, έρχονται και παρατάσσονται μπροστά στην άμορφη αρχικά μάζα του χώρου. Οι ιδέες και οι σκέψεις που κάνουν πολλές. Άλλες απορρίπτονται βάση διαφόρων επιχειρημάτων και άλλες μένουν μέχρι να έρθει η ώρα να μπουν και αυτές στην διαδικασία της προετοιμασίας αξιολόγησης. Λαμβάνονται αποφάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης. Τότε ο υπεύθυνος του έργου προχωρά στην αναλυτική καταγραφή των εργασιών και την κοστολόγηση. Τίποτα εδώ δεν περνά απαρατήρητο. Η μελέτη τρισδιάστατα σχεδιασμένη και η απόδοση των ιδεών παρουσιάζεται στον πελάτη, εγκρίνεται και προχωράμε.