Ανακαίνιση Μονοκατοικίας

Η εταιρεία ανέλαβε την ανακαίνιση μονοκατοικίας κατασκευής του 1960.

Η μονοκατοικία στην περιοχή Παπάγου παρουσίαζε φυσικές φθορές από τον χρόνο.

Ο ιδιοκτήτης βλέποντας ότι τα ηλεκτρομηχανολογικά του σπιτιού δημιουργούσαν αρκετά προβλήματα

προέβει στην ριζική ανακαίνιση της κατοικίας.

 Το σπίτι είχε μωσαϊκό και στα δωμάτια είχαν κολλήσει αυτοκόλλητο pvc σε απομίμηση ξύλου.

Η εργασίες που έγιναν ήταν:

Αποξήλωση πλακιδίων μπάνιου, κουζίνας, Ντουλάπες, κουζίνα, εσωτερικές πόρτες και ασφαλείας.

Μηχανολογική μελέτη.

Ηλεκτρολογική  και υδραυλική εγκατάσταση.

Εγκατάσταση θέρμανσης φυσικού αερίου.

Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου διάσταση 60Χ60.

Αντικατάσταση πλακιδίων μπάνιου και ειδών υγιεινής.

Έπιπλα κουζίνας , ντουλάπες , εσωτερικές πόρτες και πόρτα ασφαλείας.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σε 25 ημέρες.

Πριν την ανακαίνιση

Μέτα την ανακαίνιση