Ανακαίνιση στην Αμφιάλη

Ανακαίνιση σπιτιού στην Αμφιάλη

Η εταιρεία ανέλαβε την διακόσμηση και την κατασκευή τριώροφης ιδιόκτητης οικοδομής.

Το έργο το αναλάβαμε στα μπετά και η αποπεράτωση του έγινε σε 90 ημέρες.