Ανακαίνιση Διαμερίσματος

Ανακαίνιση διαμερίσματος 75 τ.μ. Η εταιρεία μας ανέλαβε την ολική ανακαίνιση διαμερίσματος στην Αμφιάλη.