Σύγκριση πακέτων ανακαίνιση έως 70τ.μ

Σύγκριση πάκετων ανακαίνισης έως 70.τ.μ

 

 
  7.250€ 14.900€ 19.800€
Εργασίες Οικονομική ανακαίνιση Δυναμική ανακαίνιση Ολική ανακαίνιση
Αποξηλώσεις Χ Χ Χ
Υδραυλική εγκατάσταση Χ Χ Χ
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση     Χ
Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης Χ Χ  
Εγκατάσταση θέρμανσης     Χ
Έπιπλα κουζίνας Χ Χ Χ
Ντουλάπες   Χ Χ
Εσωτερικές πόρτες   Χ Χ
Πόρτα ασφαλείας   Χ Χ
Πλακίδια δαπέδου   Χ Χ
Πλακίδια Μπάνιου Χ Χ Χ
Αλουμίνια   Χ Χ
Είδη υγιεινής Χ Χ Χ
Αγορά σωμάτων     Χ
Αγορά πριζών - διακοπτών Χ Χ Χ
Ελαιοχρωματισμός Φρεσκάρισμα Χ Χ  
Ελαιοχρωματισμός σπατουλάρισμα     Χ
Άδεια μίκρης κλίμακας Χ Χ Χ