Σχεδιασμός κουζίνας

Η κουζίνα αποτελεί χώρο συνάντησης και δημιουργίας, όλης της οικογένειας.

Ο χώρος της κουζίνας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος με το να μπορούν τουλάχιστον 3 άτομα να λειτουργήσουν ταυτόχρονα.

‘Εχοντας σχεδιάσει και κατασκευάσει εκατοντάδες κουζίνες, σας παρουσιάζουμε διάφορες εναλλακτικές προτάσεις το πώς μία κουζίνα με συγκεκριμένες διαστάσεις μπορεί ο σχεδιασμός να αλλάξει τελείως τον χώρο. 

Περίπτωση Α

Σχεδιασμός κουζίνας διαστάσεων 3,35m Χ 2,75m