Προκάτ Σπίτι

Κατασκευή προκάτ κατοικίας.

Η κατασκευή έγινε από μεταλλίκο σκελετό και οι τοιχοποιία εξωτερικά από τσιμεντοσανίδα και θερμοπρόσοψη και εσωτερικά άπο διπλή γυψοσανίδα.