Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Διακόσμηση Εσωτερικού Χώρου

Επίπλωση

Είμαστε αυστηρά προσανατολισμένοι στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη και την υψηλή ποιότητα των μελετών, τη συνεχή αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής και το σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

Παρέχουμε υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, οικοδομικές άδειες, άδειες καταστημάτων, στατιστικές μελέτες, αρχιτεκτονικές μελέτες, τοπογραφικά διαγράμματα, ενεργειακά πιστοποιητικά, νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων και βεβαιώσεις νομιμότητας.