Τι σημαίνει επαναπροσδιορισμός κάτοψης;

Τι σημαίνει επαναπροσδιορισμός κάτοψης;

Τι σημαίνει επαναπροσδιορισμός κάτοψης;

Ένας χώρος σχεδιάζεται με βάσει τα ζητούμενα που τίθενται και πρέπει να πληροί, την συγκεκριμένη χρονική στιγμή σχεδιασμού του. Στο πέρασμα των χρόνων οι καθημερινές ανάγκες στους ιδιωτικούς και προσωπικούς χώρους αλλάζουν διαρκώς και αυτό έχει ως συνέπεια την αλλαγή της κάτοψης. Συνήθειες, ανάγκες και οικονομικά μοτίβα ασκούν επιρροές. Ενοποίηση των υποχώρων, μεγέθυνση ή σμίκρυνση άλλων και προσθήκες είναι οι βασικές αλλαγές που καλούμαστε να εξετάσουμε εάν ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις να δεχτεί και να προσφέρει στους νέους χρήστες του.