Τα βήματα της ψηφιακής κατασκευής;

Τα βήματα της ψηφιακής κατασκευής;

Τα βήματα της ψηφιακής κατασκευής;

Η ψηφιακή κατασκευή είναι η μορφή εκείνη της απόδοσης μελέτης όπου όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά μιμείται την μεταπραγματικότητα ενός χώρου. Είναι το στάδιο του σχεδιασμού όπου όλες οι ιδέες, σκέψεις, ζητούμενα αποδίδονται με σκοπό την πλήρη κατανόηση και αποδοχή. Είναι ίσως η καταλληλότερη στιγμή να επέμβουμε και να προσεγγίσουμε διαφορετικά οποιοδήποτε χώρο ώστε να πληροί τα προαπαιτούμε στάδια κατασκευής.