Τι προσφέρει ο σχεδιασμός;

Τι προσφέρει ο σχεδιασμός;

Τι προσφέρει ο σχεδιασμός;

Ο σχεδιασμός καλύπτει την ανάγκη απόδοσης των ιδεών και μεταφοράς τους με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα. Ως εργαλείο απόδοσης της μελέτης λειτουργεί σε δυο άξονες. Ο δισδιάστατος σχεδιασμός παρουσιάζει την κάτοψη, όπου απεικονίζονται όλοι οι χώροι, τα έπιπλα κ.α. υπο κλίμακα ενώ ο τρισδιάστατος σχεδιασμός ή αλλιώς τρισδιάστατη απεικόνιση χώρου αποδίδει φωτογραφικά τους χώρους ως μια ψηφιακή κατασκευή ενός μοντέλου υπο εξέλιξη.