Διαμόρφωση χώρου γυμναστηρίου.

Διαμόρφωση χώρου γυμναστηρίου.

Διαμόρφωση χώρου γυμναστηρίου.

projects Description

Αίθουσα TRX.

Better – Faster – Stronger – Harder. 3D σχεδιασμός γυμναστηρίου στην Αθήνα _ πρόταση αίθουσας TRX.