Δρύς, λευκό και γήινα χρώματα.

Δρύς, λευκό και γήινα χρώματα.

Δρύς, λευκό και γήινα χρώματα.

projects Description

Μια τολμηρή αντίθεση με το μαύρο.